Profil absolwenta

KALENDARIUM

Profil absolwenta

Celem wychowania, które proponujemy, opartego na ścisłej współpracy z Rodzicami będącymi pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami, jest wspieranie każdego dziecka w rozwoju człowieczeństwa w możliwie najpełniejszy sposób, szanując jego wolność i opierając się na działaniu Rodziców. Chcemy, aby każde dziecko stale i świadomie starało się być:

  • UPORZĄDKOWANYM, w swojej postawie zewnętrznej i wewnętrznej, co daje ufność, pewność siebie i zwiększa skuteczność w działaniu
  • PRACOWITYM, w jego stałym pragnieniu. Wychowanie to także ukazywanie sensu ludzkiej pracy oraz uczenie twórczego i radosnego zaangażowania. Pracowitość to nie bolesna konieczność, ale to dar z siebie i sposób bycia dla innych
  • HOJNYM, w dzieleniu się zarówno w pojęciu materialnym jak też duchowym
  • ODPOWIEDZIALNYM, w swojej wolności, zobowiązanym wobec swojego własnego życiowego projektu
  • POBOŻNYM w swoim relacjach z Bogiem, który nadaje sens jego życiu, a w konsekwencji
  • RADOSNYM, w swojej postawie wobec świata, życia i ludzi.

Absolwenci i absolwentki szkół kształcących w naszym modelu, jako dorośli ludzie powinni być:

  • odpowiedzialni, uczciwi, odważni, gruntownie wykształceni, przyzwyczajeni do wysiłku w pracy, kompetentni, o nienagannych manierach, stający w obronie słabszych, o silnej woli, z duchem służby i radośni
  • zdolni do dotrzymywania zobowiązań, w tym zobowiązań małżeńskich
  • patriotami, świadomymi swojej historii i dumni ze swej kultury
  • a w planie nadprzyrodzonym, zawsze z zachowaniem wolności sumienia – dobrymi chrześcijaninami

Nasi Darczyńcy

Nasi partnerzy