Najczęstsze pytania

KALENDARIUM

Zapraszamy do kontaktu

Poznaj wszystkie nasze szkoły

Najczęstsze pytania

Ile  to kosztuje?
Wysokość opłat jest ustalana z każdą Rodziną indywidualnie podczas spotkania z Dyrektorem Ekonomicznym, w zależności od możliwości finansowych danej Rodziny. Rodzice określają w jakim stopniu są w stanie partycypować w kosztach ponoszonych przez placówki. Ustalenia indywidulane ustalane są na określony czas.

Jak liczne są grupy?
Liczebność grup uwzględnia potrzeby społecznego rozwoju dzieci. Maksymalna liczba to 25 dzieci w grupie Taka liczebność biorąc pod uwagę dostępną kadrę pedagogiczną pozwala na efektywną pracę z każdym z dzieci, dając jednocześnie możliwość społecznego rozwoju każdego z nich.

Ile nauczycieli jest w grupie?
Liczba nauczycieli jest ściśle dostosowana do potrzeb dzieci i bieżącej sytuacji. Każda z grup posiada wychowawcę, a także nauczyciela wspomagającego, który w razie potrzeby wspiera wychowawcę. Dzieci z najmłodszych grup, mają na stałe przypisanych dwóch nauczycieli.

A co jeśli jestem samotną matką/ojcem? 
Nasz model edukacyjny u podstaw ma ścisłą współpracą z mamą i tatą dziecka, również z wdowami i wdowcami (drugi Rodzic jest przecież w Niebie). Staramy się wspierać każdą Rodzinę, jednak założenia programu są dla samotnych Rodziców dużym wyzwaniem. W czasie rozmowy rekrutacyjnej Rodzice wspólnie z osobą odpowiedzialną za proces rekrutacji, decydują jakie rozwiązanie będzie najlepsze dla dziecka. 

Czy jest to przedszkole/szkoła Opus Dei?
Przedszkole zostało założone przez grupę Rodziców, którzy poszukiwali dla swoich dzieci modelu edukacyjnego, łączącego naukę z wychowaniem. Pragnęli oni wychowywać dzieci w duchu pracowitości, szczerości, wolności i odpowiedzialności. Takie podejście do wychowania wynikało z inspiracji ewangelicznych i uniwersalnych. Tak więc jest to przedszkole/szkoła Rodziców, którzy są pierwszymi wychowawcami dziecka.
To na ich właśnie prośbę dobrowolną opiekę duchową objął kapłan Prałatury Opus Dei. Do tego typu placówek w Polsce i na całym świecie uczęszczają dzieci różnych wyznań.

Masz pytania?    Zadzwoń: 91 454 00 70   lub napisz: fale@fale.edu.pl

Nasi Darczyńcy

Nasi partnerzy