Kadra

KALENDARIUM

Kadra

Pracownicy placówki starają się wykonywać swoją zadania w duchu służby i dla dobra każdego dziecka, rodziny oraz całego społeczeństwa. Podejmując codzienne obowiązki pracujemy zespołowo w atmosferze zaufania i przyjaźni. W ciągu całego roku stale podnosimy swoje kwalifikacje zawodowe.

Rada Zarządzająca i administracja
ELWIRA STRÓŻEWSKA
Dyrektor
ANNA JACYNO
z-ca dyrektora ds. dydaktycznych
 brakBEATA KOBEK
Członek Rady Zarządzającej
 MATEUSZ KOT
Dyrektor Finansowy
 brakANNA MISIASZEK
Sekretariat
  

Nauczyciele

 Anna Zdybel-Kusiak
grupa „Muszelki”
 Monika Cieplak
grupa „Muszelki” – nauczyciel wspomagający
 Monika Skoropada
grupa „Delfinki”
 Sylwia Kokocińska
grupa „Delfinki” – nauczyciel wspomagający
    
 Anna Dynakowska
grupa „Bursztynki Pomarańczowe”
 Kinga Nowak
grupa „Bursztynki Żółte”
zajęcia umuzykalniające
 Dominika Skoropada
grupy „Bursztynki Złote”
„Bursztynki Pomarańczowe”
– nauczyciel wspomagający
 Barbara Dziachan
grupy „Marynarze” i „Żeglarze”
– nauczyciel wspomagający
 Małgorzata Skorasińska
grupa „Marynarze”
 Dorota Lachowicz
grupa „Żeglarze”
 

Bianka Adamiec Religia

 Izabela Kowalczyk
Język angielski
 Olga Szałas
Język niemiecki
 Agnieszka Hapoń
Język angielski
 Marta Koniarska
Zajęcia umuzykalniające
  

Nasi Darczyńcy

Nasi partnerzy